Welkom bij Amersfoort Ontketent!

Op deze website herdenken we ons gezamenlijke slavernijverleden. In 1863 werd de slavernij afgeschaft, maar de totslaafgemaakten werden gedwongen nog tien jaar lang, zonder loon, door te werken op de plantages. Daarom noemen we 2023 het jaar dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft, een speciaal herdenkingsjaar.

Het slavernij en koloniaal verleden is een zeer pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze geschiedenis. We moeten de gruwelijke geschiedenis van de slavernij blijven gedenken en stilstaan bij de diepen sporen die dit heeft nagelaten. Het is een verleden dat de maatschappij zoals we die nu kennen heeft gevormd en is daarom een geschiedenis van ons allemaal.

 

Het herdenkingsjaar biedt ons een unieke gelegenheid om bewustwording te creëren en een dialoog met en door inwoners te starten over slavernij, de gevolgen en de erfenis ervan die tot op de dag van vandaag voortduurt, bijvoorbeeld in de vorm van discriminatie en racisme.


Door te begrijpen wat er in het verleden is gebeurd, kunnen we de impact van slavernij beter begrijpen en werken aan een samenleving die inclusief, rechtvaardiger en gelijkwaardiger is voor iedereen.

Amersfoort en haar slavernIjverleden

In de stad Amersfoort kom je ook sporen van het slavernijverleden tegen, bijvoorbeeld huizen die werden gebouwd met kapitaal van voormalige plantage-eigenaren en handelaren in de VOC en de WIC, met handel in mensen en handel in producten uit verre oorden. Dit terwijl de tot slaaf gemaakte mensen in de voormalige koloniën werden uitgebuit.

De eerste sporen van slavernij in Amersfoort zijn bekend en opgenomen in de Keti Koti route voor Amersfoort en in een artikel in De Kroniek van Hans Smit (2022 nr. 4). In mei 2023 heeft het college van B&W besloten onderzoek te laten doen naar de rol van het stadsbestuur van Amersfoort in de internationale slavenhandel.

Lees verder

Op deze website vind je informatie over de verschillende activiteiten en evenementen die plaatsvinden tijdens het herdenkingsjaar. Samen met partners in de stad besteedt de gemeente Amersfoort aandacht aan het herdenkingsjaar en bouwen we een stadsbreed programma. Van lezingen en tentoonstellingen tot educatieve programma's en rondleidingen, er is voor ieder wat wils. We nodigen je uit om deel te nemen, je stem te laten horen en samen met ons de geschiedenis te herdenken, te leren van het verleden en te streven naar een rechtvaardige samenleving voor iedereen. 

 

Zo start vandaag nog de inclusieve toekomst waarin diversiteit wordt gevierd en de erfenis van slavernij wordt erkend en bestreden.

 

KetI KotI 2023 - < swipe >

SlavernIjverleden anno 2023

Met deze website leveren we een bijdrage aan het vergroten van het bewustzijn over het slavernijverleden.  We stimuleren een open dialoog over het slavernijverleden in Nederland en Amersfoort. We willen de verhalen van degenen die hebben geleden onder de slavernij en de gevolgen ervan centraal stellen, evenals degenen die strijden voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Zo ontstaat een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en waarin het slavernijverleden niet langer een belemmering vormt voor de vooruitgang.

        

Landelijk actIviteIten

Van en door Amersfoorters

In ons prachtige en historische Amersfoort is het van groot belang dat we onze geschiedenis onder ogen zien, zelfs de delen die moeilijk zijn om mee om te gaan. We nodigen alle inwoners uit om deel te nemen aan dit belangrijke herdenkingsjaar. ‘Wat betekent slavernij voor jou?’ Het is een vraag die we graag aan alle Amersfoorters willen stellen. Door samen te reflecteren op deze vraag, kunnen we een breder en dieper begrip ontwikkelen van hoe slavernij onze stad heeft beïnvloed en nog steeds invloed heeft op onze samenleving.

 

Er volgen in de loop van het herdenkingsjaar een aantal dialoogtafels. Tijdens de dialoogtafels brengen we verschillende perspectieven en ervaringen samen om een inclusief en leerzaam gesprek te faciliteren. We geloven dat het cruciaal is om te luisteren naar verschillende stemmen en gezamenlijk te werken aan het begrijpen van de complexiteit van het slavernijverleden en de gevolgen ervan in het heden.

 

OPROEP: Als je zelf verhalen, documenten of foto's hebt die verband houden met het slavernijverleden van Amersfoort, deel ze dan met anderen. Deze persoonlijke verhalen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbinden van het verleden met het heden.

Of heb je een ander idee om een bijdrage te leveren om het slavernijverleden te bespreken en/of te herdenken? Deel het met ons! amersfoortontketent@amersfoort.nl

 

 

LeestIps volwassenen

Een onvolledig naslagwerk (artikelen, blogs en websites) voor mensen die zich in hun strijd tegen racisme willen verdiepen

https://www.withuiswerk.nl

 

Deze boeken bieden verschillende perspectieven op de rol van Nederland in de slavernij en kunnen je helpen een beter begrip te krijgen van dit beladen onderwerp. Het is belangrijk om meerdere bronnen te raadplegen en diverse stemmen te horen om een completer beeld te krijgen van de geschiedenis.

 

LeestIps jeugd

Dit is slechts een kleine selectie van jeugdboeken over slavernij. Er zijn nog veel meer boeken beschikbaar die dit belangrijke onderwerp behandelen. Het is altijd raadzaam om de boeken te bekijken voordat je ze aan een specifiek leeftijdsgroep aanbeveelt, omdat de inhoud en het taalgebruik kunnen variëren.

Kijktips

EducatIef

Ons koloniale verleden is een pijnlijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze geschiedenis. Daarom presenteert de Bibliotheek Eemland een leskist vol verhalen, die kinderen en jongeren inzicht geven in wat het betekent om niet vrij te zijn. Een zevendelige leergang over inclusief onderwijs, van Fawaka WereldBurgerschap. Of gastlessen met ouderen uit de voormalige koloniën, die hun persoonlijke verhaal vertellen aan leerlingen, door Stichting Silent Nois3. Lees alles over het educatieve aanbod op de website van NEOS. Met deze concrete voorbeelden kunnen onderwijsprofessionals direct aan de slag.


Dit aanbod kwam tot stand door samenwerking tussen NEOS Cultuuronderwijs, Gemeente Amersfoort en verschillende culturele partners. Dit herdenkingsjaar grijpen we aan om de koloniale geschiedenis duurzaam te integreren in het onderwijs. Het aanbod groeit en blijft ook na het herdenkingsjaar beschikbaar.

Lees verder

Slavernij en jij

Voor iedereen die meer wil weten over het Nederlandse slavernijverleden is er de website Slavernij en Jij. Op deze site onmisbare basiskennis over dit deel van de Nederlandse geschiedenis. Een groot aantal wetenschappers en deskundige auteurs schreef eraan mee. Slavernij en Jij is geen encyclopedische opsomming van gebeurtenissen, maar geeft op prikkelende en educatief verantwoorde wijze essentiële thema’s uit het Nederlandse slavernijverleden weer.

 

De website is daarom zeer geschikt voor docenten, scholieren en studenten van VMBO-T, HAVO, VWO en MBO. De trans-Atlantische slavernij is een van de vijftig vensters uit de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. https://www.slavernijenjij.nl

 

Keti-Koti lespakket bij het Tropenmuseum

Het Tropenmuseum in Amsterdam heeft een lespakket samengesteld over Keti Koti. Op de museumwebsite vind je creatieve activiteiten, verhalen en feestvoorwerpen passend bij Keti Koti. Bekijk het Keti Koti-lespakket op de website van het Wereldmuseum

 

Keti Koti Junior – Kant en klare les

Deze les neemt de jaarlijkse viering van Keti Koti op 1 juli als uitgangspunt om slavernijgeschiedenis te behandelen. Leerlingen leren in dit online lesmateriaal over het koloniaal verleden dat Suriname, de Antillen, West Afrika en Nederland delen. Bekijk de les via Lesson Up

 

Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN)

Het expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor inwoners van alle gemeenten van de provincie Utrecht. https://art1middennederland.nl

 

Koloniale sporen in mijn buurt

In elke wijk wonen mensen die opgroeiden in een van de voormalige Nederlandse koloniën. Wat is de invloed van het koloniale denken op het leven nu? En welke kleding, wat voor voedsel en welke gebouwen in jouw buurt zouden er niet zijn zonder die koloniën? https://inmijnbuurt.org/thema/koloniale-sporen-in-mijn-buurt/

 

Sporen van Indië

De documentaire ‘Sporen van Indië’ vertelt de landelijke geschiedenis aan de hand van lokale voorbeelden. Het bijbehorende lesmateriaal is speciaal ontwikkeld om landelijk te kunnen gebruiken en is te gebruiken door scholen in heel Nederland. Er zijn lespakketten gemaakt voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, zie Educatie – Sporen van Indië (sporenvanindie.nl).

 

KIS

Draagt bij aan het bevorderen van gelijke kansen, sociale cohesie en het tegengaan van discriminatie en uitsluiting. Het kennisinstituut werkt samen met professionals, beleidsmakers, onderzoekers en andere betrokkenen om actuele vraagstukken te analyseren en praktische handvatten te bieden voor een inclusieve samenleving. KIS

 

De Canon van Nederland

Een lijst van vijftig belangrijke onderwerpen die de geschiedenis en cultuur van Nederland vertegenwoordigen. De onderwerpen in de Canon van Nederland bestrijken een periode van meer dan 2.000 jaar, van de prehistorie tot het heden. Ook de (de)kolonisatie komt uitvoerig aan bod. Canon van Nederland

 

Movisie

Is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. We ondersteunen, adviseren en werken samen met maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk en toegesneden op het vraagstuk en op de organisatie. https://www.movisie.nl

 

De typografie van de huisstijl verbeeldt diversiteit en inclusie, maar laat ook zien dat er nog lacunes zitten in ons beeld en begrip van het verleden. Heling, verzoening en verbinding is een doorlopend proces. De O’s in Amersfoort vormen de schakels tussen verleden en toekomst en tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Amersfoort. Ontwerp: SDGHUB.NL

 

Mis niks in Amersfoort

Wekelijks de leukste to do's en tips in je inbox? Meld je dan aan!
Al meer dan 10.000 Amersfoort-fans gingen je voor.