De Volksuniversiteit Amersfoort biedt een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige cursussen voor diverse doelgroepen (jong en oud), waarin plezier, gezelligheid en enthousiasme van zowel de docenten als de cursisten de drijfveer vormen.

Wij richten ons op het non-formele volwassenenonderwijs onder het motto ‘Een leven lang leren, lang leve leren’. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn daarbij het uitgangspunt. De werkzaamheden van de Volksuniversiteit Amersfoort richten zich op uitbreiding van kennis, inzicht en vaardigheden op het terrein van talen, kunst en cultuur, mens en maatschappij, creativiteit. De volksuniversiteit is volledig neutraal zowel politiek als wat levensovertuiging betreft.

  • Breed aanbod
  • Ervaren docenten
  • Meer dan 100 activiteiten
  • Rond de 15 talen
  • Betaalbaar
  • Vertrouwd
  • Gezellig
  • Een begrip sinds 1920

Locatie