Deviant

Contact

Zuidsingel 13
Amersfoort
Plan je route

vanaf jouw locatie

De uitgeverij is gehuisvest in twee middeleeuwse muurhuizen. Bij een ingrijpende verbouwing in de 18e eeuw kreeg Muurhuizen 3 een uit- breiding aan de straat- zijde met karakteristieke 18e-eeuwse schuiframen.

Door aanpas- singen aan het voordakvlak kwam de oude voorgevel in het interieur terecht en daardoor bleef een restant van de oorspronkelijke middeleeuwse gevelafwerking bewaard: een dunne kalklaag met een geschilderde imitatie van metselwerk.

Muurhuizen 1 werd ook verbouwd in de 18e eeuw, maar behield meer het middeleeuwse karakter met de oorspronkelijke zware gevels en kleine raamopeningen. De achtergevel toont diverse bouwfasen met een staalkaart aan vensters. Ook bevindt zich hier een laatgotische uitbouw, mogelijk oorspronkelijk het boothuis. Recent jaarringenonderzoek heeft uitgewezen dat Muurhuizen 1 en 3 aanzienlijk ouder zijn dan gedacht, ze stammen uit omstreeks 1390.

Locatie