Café Onder De Linde

Olivia van der Weiden

Kunst is voor mij het vastleggen van de momenten en de mensen die ik liefheb. Ik zie mijn werk als bijproduct van mijn leven, en wat en wie ik daarin tegen ben gekomen. Ik hoef niet na te denken over hoe ik teken of schilder; dat gaat vanzelf. Ik denk alleen maar aan het onderwerp en mijn relatie met dat- of diegene. Het is een bekrachtiging van die persoonlijke relatie en een waarmerking van de waarneming.

 

Naast mijn verhouding met mensen leg ik ook mijn verhouding met de natuur vast. Op die manier streef ik naar een verbinding tussen mijn biologiestudie en mijn kunstenaarschap.