Verkeerde gesprekstechnieken

Over dat mensen zo druk met zichzelf bezig zijn dat ze geen echte aandacht voor elkaar hebben. Over geveinsde aandacht, vormelijke gesprekken zonder inhoud, misverstanden, onzekerheid, vast roesten in patronen, de ander voor gek verklaren, ongemak omzetten in woede, jezelf boven een ander plaatsen, etcetera etcetera etcetera etcetera etcetera etcetera etcetera etcetera etcetera etcetera.

Wanneer

Locatie