Engelenburcht

Hoog in de bergen ligt Engelenburcht, een verlaten sanatorium waar een mysterieuze verpleegster zich bekommert om iedereen die aan de deur klopt. Zieken, gewonden, reddelozen en mensen die simpelweg hun hart willen luchten. Met open armen worden ze door haar ontvangen. Als de toestroom van mensen die zorg nodig hebben plotseling aanzwelt, dreigt zelfs de verpleegster te bezwijken. Tot er een wonder gebeurt…

Golden Palace maakt al meer dan twintig jaar magisch-fysiek theater en doet dat volgens de Volkskrant “vlijmscherp, humoristisch en met het oog van een uitstekend antropoloog”. Alles wat onuitgesproken blijft, stapelt zich net zo lang op tot het een uitweg vindt in de fysieke uitvergroting. Tragikomisch en een tikje surrealistisch en herkenbaar omdat het gaat over menselijke behoeftes. De filmische atmosfeer en urgente thematiek van Engelenburcht maakten de voorstelling in 2022 tot een groot succes. Reden voor een reprise.

Wanneer

Locatie