OP (Director’s Cut) - André Groothuizen

 

 

 

 

OP (Director’s Cut) - André Groothuizen

 

 

Jaar: 2022
Materiaal: Versleten Thonet eetkamerstoel gemonteerd op paneel, hoogglans en olieverf op hout, gaten, beschilderde stalen lijst

Locatie: Plantsoen West
Afmetingen: 157 x 112 cm 

 

In 2017 schreef Hans van Lunteren het volgende over het werk van André Groothuizen:
‘De schilderijen kunnen gelezen worden als verhalende abstracties. De aanleiding voor een schilderij kan een woord zijn, een toevallig tegengekomen vormfragment, een (historische) gebeurtenis, een gevonden tekst of een eerder gemaakt werk. Schilderend gaat hij hiermee op een zo direct mogelijke wijze aan de slag. Intuïtief brengt hij laag over laag op het doek aan. Vlekken, vormen, vegen, klodders, lijnen, strepen verschijnen in verschillende kleurstellingen en worden deels weer overgeschilderd. Geen schilderkunstige techniek wordt geschuwd. Woorden balanceren tussen hun letterlijke betekenis en het beeld dat hun geschilderde vorm oproept. Alles wordt uit de kast gehaald tot dat éne moment dat er een betekenisvolle samenhang ontstaat. Een schilderij is geboren. 
Zijn schilderijen hoeven echter niet te ‘pleasen'. Ze schuren tegen alle vanzelfsprekendheid aan en zijn zelfs ongemakkelijk te noemen met als inzet om zo dicht mogelijk bij zoiets als ‘oorspronkelijkheid’ uit te komen. Ze zijn echter ontstaan om éen ding te dienen: waarachtigheid.’

 

André Groothuizen maakte een aantal schilderijen die oorspronkelijk bedoeld waren om als poster te worden uitgevoerd. Voor Up Amersfoort plaatst de kunstenaar de originele schilderijen aan gevels in de openbare ruimte. De schilderijen zijn uit hun eigen ruimte weggehaald om hoog aan een buitenmuur te worden getoond. In de buitenlucht kwetsbare materialen/objecten worden aan hun lot overgelaten. De stoel en de titel zijn een verwijzing naar het moment dat de curator van Up Amersfoort door deze stoel zakte. 

 

 

Davidsbolwerk en Bloklands Gasthuis

 

Het kunstwerk van André Groothuizen in te zien in het Plantsoen West. 

 

Oorspronkelijk was dit het Davidsbolwerk, een 16e-eeuws verdedigingswerk, aangelegd door vestingbouwer Adriaen Anthonisz van Alcmaer.  Eerder, omstreeks 1561, was aan de stadszijde van de muur een aarden wal opgeworpen. Nu werden er aarden bolwerken aangelegd buiten de muren en voor enkele poorten. Een bolwerk was een vijfhoekige uitbouw, gevuld met aarde, waarmee men beter zicht had langs de muur. Het Davidsbolwerk werd opgenomen in het plantsoen rond de binnenstad dat tussen 1828 en 1844 door Van Lunteren en Zocher werd aangelegd. Er werd ook een Algemene Begraafplaats aangelegd omdat vanaf 1831 begraven in de St. Joriskerk niet meer was toegestaan. De begraafplaats is in 1977 geruimd om plaats te maken voor het nieuwe stadhuis.

 

Bij de aanleg van de Stadsring verdween de straatnaam Plantsoen-Zuid en voor een groot deel ook Plantsoen-West. Hoewel bij het afscheid van burgemeester Brouwer-Korf in 1999 besloten werd het plantsoen naar haar te vernoemen is op initiatief van een aantal Amersfoorters in juni 2011 door de gemeente een nieuw naambord geplaatst, waarin de naam 'Eerste Algemene Begraafplaats Achter Davidshof' in ere werd hersteld.

 

 

Voor de verzorging van arme, oude en zieke Amersfoorters werd rond 1390 het Sint-Pietersgasthuis gesticht door een aantal rijke burgers. Naast deze mensen waren er de zogenaamde kostkopers. Hun bezittingen kwamen aan het gasthuis, in ruil daarvoor kregen zij onderdak in het gasthuis. In 1804 fuseerde het Gasthuis op last van het stadsbestuur met de Bloklandsstichting van Wouter van Bloklands waarbij het ‘Sint Pieters-en Bloklands Gasthuis’ ontstond. In 1908 werd het grotendeels vervallen pand gedeeltelijk gesloopt waarbij twee delen gespaard bleven: de kapel en de ‘Mannenzaal’. Het nieuwe, veel grotere gebouw aan Achter Davidshof werd door architect Kroes ontworpen in een zogeheten neorenaissance architectuur.
Het is nog steeds een verzorgingstehuis voor ouderen.

 

Terug naar overzicht