Liquid Drawing - Tanja Smeets

 

 

 

 

Liquid Drawing - Tanja Smeets

 

 

Een groot deel van het kunstwerk Liquid Drawing van Tanja Smeets is onlangs ten prooi gevallen aan diefstal. De kunstenaar heeft in overleg met de organisatie de twee overgebleven delen verwijderd. Dit omdat de kans op herhaling groot is en het kunstwerk in deze vorm geen recht meer deed aan haar intenties. Voor de resterende duur van Up Amersfoort zal geen vervangend kunstwerk te zien zijn.

 

Jaar: 2022
Materiaal: Koper

Locatie: Plantsoen Oost
Afmetingen: variabel
 

In de beelden en installaties van Tanja Smeets groeien grote structuren de ruimte in. De structuren raken steeds verder verweven met hun omgeving, totdat het werk een schijnbaar vanzelfsprekende plek gaat innemen en ogenschijnlijk autonoom doorgroeit. Ze werkt met veel onnatuurlijke materialen en bouwt daarvan een omgeving die organisch en natuurlijk lijkt.

 

Voor Up Amersfoort bedacht zij een werk voor aan de bovenrand van de stadsmuur. Deze muur is een reconstructie van de oude stadsmuur die dienst deed als verdediging van de stad. Door de jaren heen is er in deze bakstenen muur een heel kleurenpalet van grijzen, groenen en bruinen ontstaan. Uit de schietgaten laat zij structuren van koper komen, als een druppelende vloeibaar ogende vorm. Het werk sijpelt als het ware over de muur. De flexibele koperbuis is zo gebogen dat het een organische stromende vorm krijgt. Door de kleur van het koper versmelt het enerzijds met de wand, maar trekt door glinstering ook de aandacht. De schietgaten zijn ineens weer functioneel, niet om indringers buiten te houden maar om de muur een nieuw, raadselachtig aanzien te geven.

 

 

Stadsmuur aan de Kamp

Het kunstwerk van Tanja Smeets in het Plantsoen oost bevindt zich aan de stadsmuur 

 

Tot 1969 was de situatie Achter de Kamp te vergelijken met de huidige situatie aan de Sint Annastraat. Sinds 1978 staat hier een reconstructie van een stuk tweede stadsmuur. In 1969 werden Achter de Kamp de bomen op de wal achter de stadsmuur gerooid en de wal afgegraven. Na uitgebreid onderzoek is in 1973-1978 een reconstructie van de stadsmuur volgens de situatie tussen ca 1380 en 1560 uitgevoerd. De huidige stadsmuur is ongeveer 7 meter hoog. Om kostbare bakstenen te sparen is destijds de muur opgebouwd met spaarbogen, zodat niet overal de muur een maximale dikte van 80 cm heeft. In de muur zitten schietgaten, waardoor een haakbus (middeleeuws handvuurwapen) op de vijand kon schieten. Aan stadszijde loopt over de bogen een weergang met kantelen, waarachter de verdedigers van de stad zich konden verschansen. Op oude fundamenten is aan de buitenzijde een muurtoren opgemetseld met een leien puntdak Ook heeft de muur een arkeltorentje, een kleine uitkijktoren, die beschutting aan de wakers bood. Muurtorens en arkeltorentjes zaten afwisselend op min of meer vaste afstand van elkaar in de muur.

 

Aan het einde van de Kamp lag tot 1838 de Kamperbuitenpoort. De poort werd kort na 1380 gebouwd, toen in het noordoosten werd begonnen met de aanleg van de nieuwe stadsmuur. Het was een rechthoekige toren met een doorgang. De hoofdpoort was verbonden met een voorpoort op de singel tussen de twee stadsgrachten. Omstreeks 1600 werd naar ontwerp van vestingbouwer Adriaen Anthonisz van Alcmaer een aarden bolwerk opgeworpen en kwam de voorpoort op het bolwerk te staan. Het water tussen het bolwerk en de stad werd gedempt, het oude bolwerk werd bebouwd en beplant. In 1965 werden bij de aanleg van een nieuwe Kampbrug ook de resten van de oude Kamperbuitenpoort opgegraven.

 

Terug naar overzicht