Voorwaarden Amersfoortse Sportfoto van het jaar

Waar moet de foto aan voldoen? 

De fotowedstrijd richt zich op sportfoto’s die gemaakt zijn over de volle breedte van de sport en laten passie, prestatie of beweging zien. Dat houdt in dat er foto’s aangeleverd kunnen worden die bijvoorbeeld een vrijwilliger in actie laten zien, een trainer of een individuele sporter of team. Belangrijke voorwaarde is dat de foto in 2023 gemaakt is in Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen.  

 

Hoe doe je mee? 
 

 • Aanleverspecificaties 
 • Maximaal drie beelden per persoon. 
 • Lever de beelden in als jpeg met max. 3Mb. Als je foto genomineerd wordt, zullen we vragen om een bestand met hogere resolutie.  
 • Geef je foto’s de volgende naam: naam_fotograaf_foto01,  
 • En als je meerdere foto’s instuurt`; Naam_ fotograaf_foto02 enz… 
 • Stuur je beelden voor 6 november 2023 00:00 uur naar fotowedstrijd@amersfoortsportgala.nl 

Vermeld in de mail je naam, contactgegevens en een korte beschrijving van de foto (waaronder datum en locatie van de foto) (maximaal 100 woorden) 


Beoordeling 
 

De eerste beoordeling van de foto’s wordt gedaan door de fotografen Heleen Jonkman en Arie Cijfer van 033fotostad. Zij kiezen de 20 beste foto’s.  De foto’s worden beoordeeld op aspecten als compositie en onderwerpkeuze.  
 
Deze geselecteerde foto’s worden nogmaals beoordeeld door de jury. 
De jury bestaat, naast de wethouder Sport en Bewegen, uit de bekende Amersfoortse fotografe Carla Kogelman en Hans van Helden van 033fotostad/Rietveldpaviljoen. Zij beoordelen de 20 beste foto’s van de voorselectie. De jury maakt vervolgens een shortlist van tien sportfoto’s die genomineerd worden voor Amersfoortse Sportfoto van het jaar.   
Deze foto’s worden in hoge resolutie opgevraagd. 
De foto’s worden tijdens het sportgala op het scherm vertoond. Ook maakt de jury aan de hand van een juryrapport de nummers 1 t/m 3 bekend tijdens het Amersfoort Sportgala op 27 november. 


Prijswinnaars 


Naast de eer van Amersfoortse Sportfoto van het jaar zijn er drie bokalen te winnen voor de eerste, tweede- en derde prijs. Daarnaast worden de winnende foto’s geëxposeerd tijdens een tentoonstelling in de Sint-Joriskerk in Amersfoort die in het voorjaar 2024 plaatsvindt.  


Doe jij mee? 


De wedstrijd is een geweldige kans om jouw fotografische vaardigheden te tonen en je passie voor de sport vast te leggen. We kijken uit naar jouw creatieve en inspirerende inzendingen! 

Voor meer informatie en updates over de wedstrijd, bezoek onze website www.amersfoortsportgala.nl of neem contact op via fotowedstrijd@amersfoortsportgala.nl 


Algemene voorwaarden fotowedstrijd Amersfoorts Sportgala 2023 

 

 1. Door één of meerdere foto’s in te sturen stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden.  

 1. Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor iedereen.  

 1. Deelnemers mogen maximaal drie foto’s inzenden 

 1. Inzendingen moeten uiterlijk op 06 november 2023 digitaal worden aangeleverd. Deelname is mogelijk door middel van het mailen van een foto naar fotowedstrijd@amersfoortsportgala.nl 

 1. De foto moet worden ingestuurd als JPEG-bestand. De bestandsgrootte van de foto moet maximaal 3 MB zijn. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.  

 1. De foto moet gemaakt zijn in 2023.  

 1. De foto moet gemaakt zijn in Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen.  

 1. Stuur de originele foto, dus geen bewerkte of gemanipuleerde foto, geen foto met watermerk of tekst, geen foto die is samengesteld uit meerdere opnamen.  

 1. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.  

 1. In maximaal 100 woorden beschrijft u wat u gefotografeerd heeft en op welke locatie de foto gemaakt is. 

 1. Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury. De jury beoordeelt de foto’s op aspecten als compositie en onderwerpkeuze.  

 1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

 1. De foto kan na inzending niet meer in gewijzigde vorm worden ingezonden.  

 1. De tien genomineerden krijgen voor 15 november 2023 bericht.  

 1. Met het inzenden van een foto geeft u de organisatie toestemming de foto rechtenvrij (kosteloos) te gebruiken tijdens het sportgala en in verschillende publicaties van de organisatie. Bij plaatsing wordt waar mogelijk de naam van de deelnemer vermeld.  

 1. Foto’s die niet aan de technische specificaties voldoen of aanstootgevend zijn worden uitgesloten van deelname.  

 1. De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is van de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de organisatie tegen deze aansprakelijkheid.  

 1. De deelnemer blijft eigenaar van de ingezonden foto. De inzender mag de foto vrijblijvend gebruiken.  

 1. De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, dan moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven.  

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in de organisatie in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.  

 1. Met uw deelname en het plaatsen van uw foto gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Op deze manier kan een winnaar bericht worden gestuurd over opname van de foto in de tentoonstelling. Uw gegevens worden niet aan andere partijen beschikbaar gesteld. Het gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt vanzelfsprekend met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.  

 1.  Als geen van de inzendingen voldoet aan de verwachtingen van de jury, kan de organisatie beslissen de wedstrijd te beëindigen.  

 1. Type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.