Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Filosofisch Cafe over Spinoza en de Stoa

Over de zoektocht naar geluk in fysica, logica en ethica
Stoa was de belangrijkste filosofische beweging van de klassieke oudheid. Volgens Stoa draait de hele wereld om de Logos (dat wil zeggen de ratio of rede). Natuur (fysica), denken (logica) en handelen (ethica) worden erdoor bepaald.

Deze drieslag (fysica, logica, ethica) ligt ook ten grondslag aan Spinoza’s Ethica.

Stoa en Spinoza leren dat geluk bereikbaar is voor wie bereid is zich in deze drie gebieden te oefenen.

Maarten van Buuren (1948) was hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. De afgelopen tien jaar publiceerde hij vijf studies over Spinoza, waaronder vertalingen van Spinoza’s Ethica en Politiek traktaat (Ambo). Onlangs publiceerde hij een vertaling van Pierre Hadot, Marcus Aurelius en de Stoa (Damon)

Prijzen

  • € 12,50

Locatie